Coğrafi İşaret Tescili

Coğrafi işaret tescil başvurusu Türk Patent Ve Marka Kurumune yapılır. Ürünün üreticisi olan gerçek veya tüzel kişiler, tüketici dernekleri ile konu ve coğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşları coğrafi işaret başvurusunda bulunma hakkına sahiptirler.

Coğrafi işaret tescilinin amacı, coğrafi kaynak gösteren ürünlerin adlarının koruma altına alınmasını ve belirli bir kalitenin işareti olarak kullanılmasını sağlamaktır. Coğrafi işaret tescili anonim bir hak sağlar. Bu sebeple yalnızca tescil ettiren kuruluşların değil, sicilde belirtilen özelliklere bağlı kalarak üretim yapan diğer üreticilerin de söz konusu coğrafi işareti kullanım hakkı bulunmaktadır.

Türk Patent Ve Marka Kurumu, kendisine yapılan coğrafi işaret başvurularını inceler. Bilgi ve belgelerinde eksik bulunan başvurulara, eksikliklerini gidermesi için 3 ay süre tanır. Süresi içinde eksiklikler giderilmezse başvuru reddedilir.

Coğrafi işaret başvuruları Türk Patent ve Marka Kurumu Resmi Coğrafi İşaret Bülteninde ilan yoluyla yayımlanır.

İtiraz süresi Resmi Coğrafi İşaret Bülteninde yayım tarihinden itibaren 3 aydır. Hakkında itiraz yapılan başvuru için, başvuru sahibinin karşı görüşü istendikten ve diğer tüm görüşler alındıktan sonra Kurum tarafından değerlendirilmesi sonucunda, itirazın ya da başvurunun reddine veya başvuru kapsamında değişiklik yapılmasına karar verilebilir. Başvuru kapsamında değişiklik yapılmasına karar verilmesi halinde başvuru yukarıda belirtilen gazetelerde değişiklik sonrası durumuyla yeniden yayımlanır. Bu yayın itiraza açık değildir.