Tescil Sonrası İşlemler

Tescil Sonrası İşlemler

Coğrafi işaret tescil başvurusunda bulunan kişi ya da kuruluş, ürünün üretimi, işlenmesi ve ya ilgili diğer işlemleri hakkında yeterliğe sahip, tarafsız bir denetim komisyonu oluşturmakla yükümlüdür.

Kullanımın denetimine ilişkin olarak coğrafi işareti tescil ettirenlerin yapacağı/yaptıracağı denetime ait raporlar yılda bir Kurum’a ibraz edilir. Denetim işlemlerinin yeterince ve gereği gibi yerine getirilmemesi ve başvuru esnasındaki bilgileri doğrulamaması halinde coğrafi işaret tesciline ilişkin sicil kaydı silinir.

Lütfen tüm alanları kontrol ediniz.
Talebiniz başarıyla iletildi.