Sektörel Araştırma

Sektörel Araştırma

Rekabetin hız kazanmış olduğu günümüzde, girişimciler rekabette öne geçmek amacıyla ar-ge faaliyetlerine büyük önem vermek durumunadır. İnovasyona ulaşmak için bu amaçla önemli miktarda kaynak ayrılmaktadır. Ancak, elde edilemeye çalışılan yenlik ve ortaya konmaya çalışılan buluş çoğu zaman dünyanın bir yerinde daha önceden bulunmuş, piyasaya mal olmuş ya da patentlenerek koruma altına alınmış olmaktadır. Bu neticeyle karşılaşıldığı zaman maalesef söz konusu ar-ge faaliyetine ayrılan kaynak boşa gitmektedir.

Bu sebeple, EVREKA olarak, müvekkillerimize sektörleriyle ilgili yenlikleri sunmak, sektörün gittiği yöne işaret etmek ve rakiplerinin hangi konularda çalışmalar yapmakta olduğunu ortaya koymak amacıyla, patent veri tabanlarını taramak suretiyle dönemsel raporlama hizmeti sunmaktayız. Bu raporlar vasıtasıyla zaten önceden üzerinde çalışma yapılmış ve piyasa sunulmuş buluşları elde etmek için harcanan kaynak israfı önlenmekte ve bu konularda hızlı ilerleme elde edilmektedir.

Lütfen tüm alanları kontrol ediniz.
Talebiniz başarıyla iletildi.