Tescil Sonrası İşlemler

Tasarım Yenileme

Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır ve 5 yıllık dönemler halinde 4 kez yenilenmek üzere toplam 25 yıla kadar uzatılabilir. Tasarımın yenilenmesi ve yenileme ücretlerinin ödenmesi, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki 6 ay içinde yapılmalıdır. Süresi içinde yenilenmeyen tasarımların koruma hakkı düşer.

Unvan, Adres veya Nev’i Değişiklikleri

Tasarım tescil ve başvurularına ilişkin unvan değişikliği, adres değişikliği, nevi değişikliği işlemler tasarım siciline kaydedilir. Bu tür değişikliklerin tasarım siciline kaydı zorunlu olmasa da, 3. kişiler nezdinde ileri sürülebilmesi ve geçerli olabilmesi için gereklidir.

Tasarım Mülkiyetinde Değişiklik

Tasarım sahibi; devir, kısmi devir, birleşme, miras yolu ile intikal veya tasarımın cebri icra yoluyla satılması nedeniyle değişmişse, bu işlemlerin 3. kişilere karşı sonuç doğurması için, söz konusu değişiklerin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde marka siciline kaydedilmesi gerekir.

Lisans İşlemleri

Tescil işlemi kesinleşmiş ve tescil işlemi devam etmekte olan tasarımların kullanma yetkisi Türkiye genelinde veya belirli bir bölgede geçerli olacak şekilde lisans sözleşmesiyle bir başkasına verilebilir. Lisans sözleşmelerinin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tasarım siciline kaydedilmesi gerekir. Sicile kaydedilmeyen lisans, iyi niyetli 3. kişilere karşı ileri sürülemez.

Lütfen tüm alanları kontrol ediniz.
Talebiniz başarıyla iletildi.