Ulusal Marka Tescili

Ulusal Marka Tescili

Ulusal marka tescili, seçmiş olduğunuz işaretin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde, iştigal alanınızdaki ürünler veya hizmetler için, adınıza tescil edilmesidir.

Markanızın Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil edilmesi, Türkiye sınırları içerisinde 10 yıl süreyle koruma sağlar. 10 yılın sonunda marka yenilenerek, koruma süresi 10 yıllık dönemler halinde uzatılabilir.

Ön Araştırma ve Tescil Süreci

Marka olarak seçilen bir işaret kullanılmadan veya tescil başvurusu yapılmadan önce, söz konusu işaretin birebir aynısının veya çok benzerinin başkası adına önceden tescil edilmiş olup olmadığının araştırılması gerekmektedir. Bu araştırmanın, işin uzmanları tarafından yapılması ve olası risklerin raporlanması, başvuru sahiplerine gerek zaman gerekse ekonomik anlamda, önemli ölçüde yarar sağlar. Ön araştırma yapılmadan ya da ön araştırmaya gereken özeni göstermeden yapılan marka başvuruları ciddi zaman ve para kaybına sebep olmaktadır.

Firmamız gerek ilgili mevzuatı gerekse Türk Patent ve Marka Kurumu uygulamalarını yakından takip eden uzman ekibiyle, her başvuru için, titiz bir ön araştırma yapmaktadır. Yapılan ön araştırma sonucu başvuru dosyası hazırlanmakta ve siz değerli müşterilerimiz adına vekaleten başvuru yapılmaktadır.

Başvuru Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmekte ve tescile uygun görülen markalar ayda iki kez yayınlanan Resmi Marka Bülteninde yayınlanmaktadır. Markanın yayınlanması tescil anlamına gelmemekte olup, 3. kişilere böyle bir başvurunun varlığını haber verme amacı gütmektedir. Yayınlanan markalara karşı, 3. kişilerin, 2 ay süreyle itiraz etme hakkı bulunmaktadır.

TÜRKPATENT Kararlarına Karşı İtiraz

Türk Patent ve Marka Kurumu'nun vermiş olduğu kararlara 2 ay içinde itiraz edilebilmektedir. TÜRKPATENT uygulamalarını yakından takip eden firmamız, sizlerin haklarını en doğru ve etkin şekilde savunmaktadır.

Yapılan itirazlar Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından incelenmekte ve Kurum uygulamaları ve yargı kararları ışığında nihai olarak karara bağlanmaktadır.

Yayınlanan Markalara İtiraz

Markanızın adınıza tescil edilmiş olması mutlak surette korunacağı anlamına gelmez.

Yapılan bir marka başvurusu, marka sicilinde aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer bir marka mevcut ise reddedilmekte, aksi taktirde her ay yayınlanan Resmi Marka Bülteninde ilan edilmektedir. Dolayısıyla, tescilli markanızla karıştırılabilecek ya da ilişkilendirilebilecek mahiyette çok sayıda markanın başkaları adına tescil edilmesi mümkündür. Bu sebeple, ilan edilen markalara karşı 2 ay içinde itiraz hakkı öngörülmüştür.

Her ay 2 kez yayınlanan Resmi Marka Bülteninde ilan edilen 10.000’in üzerinde marka, firmamız tarafından titizlikle incelenmekte ve müşterilerimiz için risk oluşturacak markalar raporlanmaktadır.

Marka korumasının etkinliğini sağlamak, ancak Resmi Marka Bülteninin takibi ve markanızla karıştırılabilecek markalara karşı, işin uzmanları tarafından yapılacak itirazlarla mümkündür.

Lütfen tüm alanları kontrol ediniz.
Talebiniz başarıyla iletildi.