Ön Araştırma ve Tescil Süreci

 

Marka olarak seçilen bir işaret kullanılmadan veya tescil başvurusu yapılmadan önce, söz konusu işaretin birebir aynısının veya çok benzerinin başkası adına önceden tescil edilmiş olup olmadığının araştırılması gerekmektedir. Bu araştırmanın, işin uzmanları tarafından yapılması ve olası risklerin raporlanması, başvuru sahiplerine, gerek zaman gerekse ekonomik anlamda, önemli ölçüde yarar sağlar. Ön araştırma yapılmadan

ya da ön araştırmaya gereken özeni göstermeden yapılan marka başvuruları ciddi zaman ve para kaybına sebep olmaktadır.

Firmamız, gerek ilgili mevzuatı gerekse Türk Patent ve Marka Kurumu uygulamalarını yakından takip eden uzman ekibiyle, her başvuru için, titiz bir ön araştırma yapmaktadır. Yapılan ön araştırma sonucu başvuru dosyası hazırlanmakta ve siz değerli müşterilerimiz adına vekaleten başvuru yapılmaktadır.

Başvuru Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmekte ve tescile uygun görülen markalar ayda iki kez yayınlanan Resmi Marka Bülteninde yayınlanmaktadır. Markanın yayınlanması tescil anlamına gelmemekte olup, 3. kişilere böyle bir başvurunun varlığını haber verme amacı gütmektedir. Yayınlanan markalara karşı,  3. kişilerin, 2 ay süreyle itiraz etme hakkı bulunmaktadır.