Patent nedir?

Yeni, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir olan buluşlar, devlet tarafından patent verilerek korunur. Belge koruma süresi, yıllık ücretleri ödemek koşulu ile, 20 yıldır.

Bir buluş için buluş sahibine devlet tarafından verilen patent, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermektedir.