Tanınmış Marka

Tanınmış marka; ilgili tüketici kitlesi tarafından kabul edilebilir düzeyde bilinirliğe erişmiş, herhangi bir hatırlatmaya gerek kalmaksızın zihinlerde refleksif olarak belirli bir ürün veya işletme ile çağrışım yapan markaları ifade eder.

Bir markanın tanınmışlığının tespiti, dava süreçlerinde mahkemeler tarafından ve başvuru üzerine Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılmaktadır. Bu tespit yapılırken Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) tarafından belirlenen kriterler esas alınmaktadır.

© Evreka Patent

Regnum Sky Tower Muhsin, Yazıcıoğlu Cad. 57/116, Çankaya-Ankara TÜRKİYE

+90 312 985 02 38       info@evrekapatent.com