Endüstriyel Tasarım Nedir?

Endüstriyel tasarım, bir nesnenin dekoratif veya estetik bütünüdür. Bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin görme ve dokunma duyularıyla algılanan özellikleri, endüstriyel tasarım tescili ile korunur. Endüstriyel yolla ve elle üretilen bütün ürünlerin dış görünümleri tasarım tesciline konu olabilir.

Tasarımların tescille koruma altına alınması neticesinde; üçüncü kişiler tasarım sahibinin izni olmadan tasarım konusu ürünleri; üretemez, piyasaya sunamaz, satamaz, ithal edemez, ihraç edemez, sözleşme yapmak için teklifte bulunamaz, ticari amaçla kullanamaz ve ticari maksatlı elde bulunduramaz.