Unvan, Adres veya Nev’i Değişiklikleri

Marka haklarınızın korunması ve 3. kişilerin olası ihlallerine karşı kullanılması konusunda bir sorun yaşamamak için, marka sahibinin ünvan, nevi ve adres değişikliklerinin Türk Patent Enstitüsü nezdinde marka siciline kaydedilmesi gerekir.

Marka Mülkiyetinde Değişiklik

Marka sahibi; devir, kısmi devir, birleşme, miras yolu ile intikal ve ya markanın cebri icra yoluyla satılması nedeniyle değişmişse, bu işlemlerin 3. kişilere karşı sonuç doğurması için, söz konusu değişiklerin Türk Patent Enstitüsü nezdinde marka siciline kaydedilmesi gerekir.

Lisans İşlemleri

Tescilli bir markanın kullanım hakkı, tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı veya tamamı için lisans sözleşmesi ile bir başka şirkete / kişiye verilebilir. Lisans sözleşmelerinin Türk Patent Enstitüsü nezdinde marka siciline kaydedilmesi gerekir. Sicile kaydedilmeyen lisans, iyi niyetli 3. kişilere karşı ileri sürülemez.