Unvan, Adres veya Nev’i Değişiklikleri

Patent tescil ve başvurularına ilişkin ünvan değişikliği, adres değişikliği, nevi değişikliği işlemler patent siciline kaydedilir. Bu tür değişikliklerin patent siciline kaydı zorunlu değildir; ancak bu işlemlerin iyi niyetli üçüncü kişiler nezdinde ileri sürülebilmesi ve geçerli olabilmesi için sicile kaydı gereklidir.

Patent Mülkiyetinde Değişiklik

Patent sahibi; devir, kısmi devir, birleşme, miras yolu ile intikal veya markanın cebri icra yoluyla satılması nedeniyle değişmişse, bu işlemlerin 3. kişilere karşı sonuç doğurması için, söz konusu değişiklerin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde patent siciline kaydedilmesi gerekir.

Lisans İşlemleri

Patent belgesini kullanma hakkı, milli sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde lisans sözleşmesine konu olabilmektedir. Lisans sözleşmesinin üçüncü kişilere karşı hüküm doğurabilmesi için patent sicile kaydedilmesi gerekmektedir.

 

Yıllık Ücret Takibi ve Ödemesi

Patent başvurusunun sahibi, başvurusunun ilk yıl dönümünden itibaren yıllık ücret ödemeye başlar ve bu ücreti her yıl aynı tarihte ödemesi gerekir. Bu taksit ödemesi her yıl hem patent başvurusu, hem de patent tescili için koruma süresinin sonuna kadar devam eder. Normal süresinde ödenmeyen taksitler, altı aylık ek bir süre dahilinde cezalı olarak ödenebilir. Başvuru tarihinin yıldönümünde veya cezalı süre içerisinde taksitlerin ödenmemesi durumunda patent hakkı düşer. Patent başvurularının ve tescillerinin yıllık taksit ödemelerinin zamanında ödenmesi takip/ödeme hizmeti vermekteyiz.