TÜRKPATENT Kararlarına Karşı İtiraz

 

Türk Patent ve Marka Kurumu'nun vermiş olduğu kararlara 2 ay içinde itiraz edilebilmektedir. TÜRKPATENT uygulamalarını yakından takip eden firmamız, sizlerin haklarını en doğru ve etkin şekilde savunmaktadır.

Yapılan itirazlar Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından incelenmekte ve Kurum uygulamaları ve yargı kararları ışığında nihai olarak karara bağlanmaktadır.