Ulusal Patent Tescili

Patent olabilecek nitelikteki buluşlar, Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvuruyla, Kurumun incelmesinin ardından tescil edilir. Patentler alındıkları ülkeler için hak sahipliği doğurur. Türkiye”de alınmış bir patent, sadece Türkiye içinde sahibine hak sağlamaktadır ve patentli ürünleri başkalarının Türkiye”ye ithal etmesi durumunda, hak sahibine ithali durdurma hakkı verir.

Patent Başvurularına Karşı İtiraz

Patentlenebilirlik kriterlerini karşılamayan veya haklarınızı ihlal eden patent başvurularına karşı, başvuruların Resmi Patent Bülteni’nde yayınlanmasından itibaren 6 aylık süre içinde itiraz edilebilir.

Kullanım Zorunluluğu

Hak sahibinin patent koruması aldığı ürünü ya da usulü kamunun yararlanabilmesi için kullanması beklenir. Patent kullanım zorunluluğu, patentin, faydalı modelin tescil edildiğine ilişkin ilanın Türk Patent ve Marka Kurumunun Resmi Bülteninde  yayınlandığı tarihten itibaren 3 yıl içinde gerçekleştirilmelidir.

Kullanım zorunluluğunun, patentin koruma süresi boyunca, bir kereye mahsus olarak Türk Patent ve Marka Kurumun nezdinde yerine getirilmesi gerekir. Patent kullanımının değerlendirilmesinde pazar şartları göz önünde tutulur. Hak sahibi herhangi bir işlem yapmaktan kaçındığında patent geçersiz sayılmaz, ancak üçüncü kişilerin talebi üzerine mahkeme tarafından zorunlu lisans verilebilir.

Kullanım zorunluluğu;

  • Kullanım belgesinin sunulması

  • Kullanmama beyanının sunulması

  • Lisans teklifinde bulunulması işlemleri ile yerine getirilebilir.