Yayınlanan Markalara İtiraz

Markanızın adınıza tescil edilmiş olması mutlak surette korunacağı anlamına gelmez.

Yapılan bir marka başvurusu, marka sicilinde aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer bir marka mevcut ise reddedilmekte, aksi taktirde her ay yayınlanan Resmi Marka Bülteninde ilan edilmektedir. Dolayısıyla, tescilli markanızla karıştırılabilecek ya da ilişkilendirilebilecek mahiyette çok sayıda markanın başkaları adına tescil edilmesi mümkündür. Bu sebeple, ilan edilen markalara karşı 2 ay içinde itiraz hakkı öngörülmüştür.

Resmi Marka Bülteninde yayınlanan 5.000’in üzerinde marka, firmamız tarafından titizlikle incelenmekte ve müşterilerimiz için risk oluşturacak markalar raporlanmaktadır.

Marka korumasının etkinliğini sağlamak, ancak Resmi Marka Bülteninin takibi ve markanızla karıştırılabilecek markalara karşı, işin uzmanları tarafından yapılacak itirazlarla mümkündür.